چشم صورتی یا ورم ملتحمه چیست؟

چشم صورتی که به عنوان ورم ملتحمه نیز شناخته می شود، می تواند همه را در سراسر