دکتر حسن مجیدی‌نژاد
دکتر حسن مجیدی‌نژاد
جراح و متخصص فلوشیپ ویتره و رتین
دکتر سید جلیل نقیب
دکتر سید جلیل نقیب
جراح و متخصص فلوشیپ ویتره و رتین
دکتر وحید احیایی قدرتی
دکتر وحید احیایی قدرتی
جراح و متخصص فلوشیپ ویتره و رتین
دکتر محمدرضا انصاری
دکتر محمدرضا انصاری
جراح و متخصص فلوشیپ ویتره و رتین
دکتر محمدرضا شیرخانلو
دکتر محمدرضا شیرخانلو
جراح و متخصص فلوشیپ ویتره و رتین
دکتر سید هاشم موسوی یزدی
دکتر سید هاشم موسوی یزدی
جراح و فوق تخصص شبکیه و رتین