تفاوت لیزیک و لازک و PRK

در تمامی این روش های درمانی که به منظور رفع عیوب انکساری چشم به کار می روند، قرنیه چشم تغییر شکل پیدا می کند. ولی هر سه این روش ها تفاوت هایی دارند که با توجه به شرایط چشم شما می تواند میزان موثر بودن عمل را مشخص می کند.

  • عمل لیزیک چشم

در روش لیزیک، با کمک دستگاهی به نام میکروکراتوم، یک لایه بسیار نازک از سطح قرنیه برداشته می شود. سپس پزشک جراح و متخصص چشم به منظور رفع انحنای اضافی قرنیه لیزر را با مکان مشخصی از آن می تاباند؛ پس از عمل لایه برداشته شده سر جای خود، بازگردانده می شود.

  • عمل PRK چشم

در این روش، جراح لایه بسیار نازکی از بافت قرنیه با کمک ابزار جراحی برمی دارد. بافتی که در این روش برداشته می شود بسیار نازکتر از روش لیزیک است. البته پس از عمل پی آر کی، بافت برداشته شده به سرجای خود بازگردانده نخواهد شد.

پس از برداشتن بافت قرنیه، جراح سطح آن را با کمک دستگاهی لیزر اگزایمر تغییر می دهد تا مشکل انحنای اضافی آن که باعث ضعیفی چشم شده است رفع گردد. در پایان عمل، یک لنز تماسی به مدت سه الی چهار روز روی چشم به عنوان پانسمان قرار می گیرد.

  • عمل لازک چشم

در عمل لازک، بدون استفاده از لیزر، پنجاه میکرومتر از بافت قرنیه برداشته می شود و سپس سطح آن از طریق لیزر شکل دهی می شود. در این روش نیز مانند روش پی آر کی، یک لنز تماسی به مدت چند روز به عنوان پانسمان روی چشم قرار خواهد گرفت.

عمل لازک