Project Description

جراحی قرنیه

تنها راه تشخیص قطعی برای آب مروارید و آب سیاه معاینه عدسی بعد از متصل کردن مردمک است. چشم پزشک با معاینه توسط اسلیت‌لمپ (میکروسکوپ مخصوص)، قرنیه، عنبیه، عدسی، فاصله بین عدسی و قرنیه را با دقت و بزرگنمایی مشاهده کرده و قسمت‌های غیرعادی را تشخیص می‌دهد.

دریافت نوبت اینترنتی
مشاوره پزشکی
جراحی قرنیه

بررسی قرنیه

در این بخش با استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته امکان ارزیابی بسیار دقیق و کاملی از سگمان قدامی چشم فراهم می‌شود. برخی از این ارزیابی‌ها عبارتند از:

  • ارب اسکن (Orbscan) و پنتاکم (Pentacam): به وسیله این دستگاه، توپوگرافی قرنیه یعنی ساختمان کلی قرنیه شامل قدرت سطحی، ضخامت و شکل قسمت جلوئی و خلفی آن مشخص می شود. این روش یکی از تکنیک‌هائی است که می‌تواند قسمت خلفی قرنیه را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.
  • پاکی‌متری (Pachymetry): پاکی‌متری روشی است که در آن با استفاده از امواج مافوق صوت ضخامت قرنیه اندازه گرفته می‌شود. پاکی‌متری یک اقدام اساسی و اصلی قبل از انجام جراحی‌های عیوب انکساری مانند لیزیک است زیرا در این قبیل جراحی‌ها قسمتی از بافت قرنیه برداشته می‌شود.
ارب اسکن - جراحی قرنیه
a-b scan - جراحی قرنیه