برنامه هفتگی چشم‌پزشکان مرکز جراحی چشم سلامت غرب

نوبت‌دهی از طریق تلفن گویا یا به صورت آنلاین می‌باشد.

تلفن گویا: 49784

بعد از انتخاب پزشک مورد نظر و تعیین زمان ویزیت از طریق لینک زیر برای دریافت نوبت اینترنتی اقدام نمایید:

دریافت نوبت اینترنتی

پزشکان شنبه

ساعت

دکتر نقیب – فلوی شبکیه 8 الی 12
دکتر فدائی – جراح و متخصص چشم 10 الی 12
دکتر محبی – فلوی گلوکوم 10 الی 12
دکتر افتخاری – جراح و متخصص چشم 12 الی 13:30
دکتر مجيدي‌نژاد – فوق شبكيه 12 الی 13:30
دكتر شقاقی – جراح و متخصص چشم 14 الی 16
دكتر اسحاقي – فلوشيب اوكولوپلاستيك و استرابيسم 16 الی 18

پزشکان یکشنبه

ساعت

دکتر انصاری – فوق شبکیه 8 الی 12
دکتر ناصريان – جراح و متخصص چشم 9 الی 12
دکتر افخمی – جراح و متخصص چشم 12 الی 13:30
دکتر شجاعی – جراح و متخصص چشم 13:30 الی 14:30
دکتر شیرخانلو – فوق شبکیه 16 الی 18

پزشکان دوشنبه

ساعت

دکتر میرعارفین – جراح و متخصص چشم 8 الی 10
دکتر انصاری – فوق شبکیه 10 الی 12
دکتر جزایری – جراح و متخصص چشم 10 الی 12
دکتر خسروي‌فرد – فوق اكولوپلاستي 11:30 الی 13:30
دکتر شهبازی – جراح و متخصص چشم 15 الی 17

پزشکان سه‌شنبه

ساعت

دکتر موسوی – فوق شبکیه 8 الی 10
دکتر فدائی – جراح و متخصص چشم 10 الی 12
دکتر مازوچی – متخصص چشم و فلوشیپ قرنیه 13 الی 15
دكتر محمدي – جراح و متخصص چشم 16 الی 17:30

پزشکان چهارشنبه

ساعت

دکتر عظمتی – جراح و متخصص چشم 8 الی 10
دکتر هفده‌تنی -جراح و متخصص چشم 10 الی 13:30
دکتر مجيدي‌نژاد – فوق شبكيه 12:30 الی 13:30
دکتر موسوی – فوق شبکیه 14 الی 15:30
دکتر مرسلی – جراح و متخصص چشم 15 الی 16
دکتر معدنی – جراح و متخصص چشم 15 الی 17

پزشکان پنجشنبه

ساعت

دكتر محمدي – جراح و متخصص چشم 8 الی 10
دکتر احیائی – فوق شبکیه 10 الی 12
دکتر فدائی – جراح و متخصص چشم 10:30 الی 12

لطفا قبل از مراجعه به مرکز حتما با شماره 44630264 وقت معاینه را چک نمایید.