برنامه هفتگی چشم‌پزشکان مرکز جراحی چشم سلامت غرب

نوبت‌دهی از طریق تلفن گویا یا به صورت آنلاین می‌باشد.

تلفن گویا: 49784

بعد از انتخاب پزشک مورد نظر و تعیین زمان ویزیت از طریق لینک زیر برای دریافت نوبت اینترنتی اقدام نمایید:

دریافت نوبت اینترنتی

پزشکان شنبه

ساعت

دکتر فدائی – جراح و متخصص چشم 10 الی 11
دکتر محبی – فلوی گلوکوم 11 الی 11.30
دکتر مجيدي‌نژاد – فوق شبكيه  8.15 الی 9
دكتر مرتضی- جراح و متخصص چشم  13الی 12
دکتر سعد آبادی- جراح و فوق تخصص چشم  15 الی 14

پزشکان یکشنبه

ساعت

دکتر الیاسی- جراح و متخصص چشم 10 الی 11
دکتر افخمی – جراح و متخصص چشم 13 الی 13:30
دکتر شیرخانلو – فوق شبکیه 14 الی 17
دکتر سعدآبادی-فوق شبکیه 10 الی11
دکتر میرعرب – متخصص 8.30 الی9.30

پزشکان دوشنبه

ساعت

دکتر میرعارفین – جراح و متخصص چشم 8.30 الی10
دکتر جزایری – متخصص 10 الی11
دکتر خسروي‌فرد – فوق اكولوپلاستي 11 الی 12
دکتر خسروی-متخصص چشم 14 الی 15

پزشکان سه‌شنبه

ساعت

دکتر موسوی – فوق شبکیه 8 الی 10
دکتر فدائی – جراح و متخصص چشم 10 الی 11
دکتر رجائی- جراح و متخصص چشم 13.30 لی 15
دكتر محمدي – جراح و متخصص چشم  16 الی 17

پزشکان چهارشنبه

ساعت

دکتر انصاری- فوق شبکیه 8 الی 9
دکتر قنبری- جراح و متخصص چشم  10.30 الی 12
دکتر مجيدي‌نژاد – فوق شبكيه 8 الی 9
دکتر معدنی – جراح و متخصص چشم  13.30 الی 15

پزشکان پنجشنبه

ساعت

دکتر احیائی – فوق شبکیه 10 الی11
دکتر فدائی – جراح و متخصص چشم 10 الی 11

لطفا قبل از مراجعه به مرکز حتما با شماره 44630264 وقت معاینه را چک نمایید.