Project Description

آزمایشگاه

مرکز چشم پزشکی سلامت غرب مجهز به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها جهت انجام هرگونه آزمایش مورد نیاز قبل از عمل می‌باشد.

تماس با ما
مشاوره پزشکی