اصلاح تنبلی چشم در کودکی

در این مقاله تاثیر ویروس کرونا بر چشم ها بررسی می شود.