اتاق عمل های جراحی

اتاق عمل های جراحی,جراحی چشم,عمل چشم,چشم پزشکی,سیاه,شبکیه,استرابیسم,انحراف چشم,ناخنک,دستگاه فیکو,دستگاه ویترکتوم,چشم پزشکی,عمل چشم,معاینه چشم,اتاق عمل سلامت غرب,عمل جراحی چشم

اتاق عمل چشم پزشکی پزسلامت غرب شامل اتاقهای عمل پیشرفته جهت عملهای چشمی آب مروارید ، آب سیاه ، شبکیه ، استرابیسم (انحراف چشم و ناخنک و.... ) همراه با دستگاههای پیشرفته چشمی می باشد .


اتاقهای عمل

این کلینیک شامل اتاقهای عمل پیشرفته جهت عملهای چشمی آب مروارید ، آب سیاه ، شبکیه ، استرابیسم (انحراف چشم و ناخنک و.... ) همراه با دستگاههای پیشرفته چشمی ذیل می باشد .

- دستگاه فیکو شامل Infiniti وACCURUS , White Starجهت عملهای آب مروارید

- دستگاه ویترکتوم : ALCON ACCURUS , Concilation جهت عملهای ویترکتومی عمیق وشبکیه

- دستگاه اندولیزر :IRISMEDICAL جهت عملهای شبکیه

- میکروسکپ های چشمی :TOPCON OMS800


بازدید روز ۳۹۵
بازدید دیروز ۱۰۷۲
بازدید ماه ۲۶۹۳
بازدید کل ۱۸۶۷۷۱۲
افراد آنلاین ۱۹
کارشناسان خارج از دسترس