بيماريهای شبكيه

درمان بیماری های شبکیه , درمان رتينوپاتي , درمان ضعف هاي ديواره شبكيه , درمان ضايعات عروقي شبكيه

درمان بیماری های شبکیه


بیماری های شبکیه

 • تشخيص و درمان رتينوپاتی ديابتی و عوارض ناشی از آن
 • تشخيص و درمان ضعف های ديواره شبكيه(لاتيس) و سوراخ شبكيه
 • تشخيص و درمان ضايعات عروقی شبكيه
 • تشخيص و درمان دژنرسانس ماكولا با ليزر فتوديناميك
 • تشخيص و درمان رتينوپاتی نوزادان نارس
 • ويتركتومی عميق با استفاده از جديدترين تجهيزات
 • تشخيص و درمان جداشدگی های شبكيه
 • تشخيص و درمان بيماری های ارثی شبكيه
 • تشخيص و درمان عوارض شبكيه ناشي از بيماريهای ساير نقاط بدن
 • تشخيص و درمان پارگي های چشم و عوارض ناشی از آن
 • تشخيص و درمان خونريزی های شبكيه و عروق زير شبكيه
 • تشخيص و درمان دژنرسانس وابسته به سن ماكولا (AMD)
 • تشخص و درمان سوراخ ماكولا
 • تشخيص و درمان ورم ماكولا
 • تشخيص و درمان عوارض چشمی ناشی از لنز داخل چشمی و جابجایی آن

بازدید روز ۴۵۰
بازدید دیروز ۱۰۷۲
بازدید ماه ۲۷۴۸
بازدید کل ۱۸۶۷۷۱۲
افراد آنلاین ۱۰
کارشناسان خارج از دسترس