درمانی

چشم پزشکی،عمل چشم،جراحی چشم،آب مروارید،سلامت غرب،چشم،دکتر یزدان پرست،مهندس حامد جعفری،بیمه چهارم،آب سياه،كاتاراكت،استرابيسم،آزمايشگاه پويان

مركز جراحی محدود تخصصی و فوق تخصصی چشم سلامت غرب ، كليه اعمال جراحی چشم (آب مرواريد به روش فيكو ، آب سياه ، مجاری اشكی و ... ) ،انجام درمان های ليزری،انجام معاينات چشم،اپتومتر و لنز تماسی با كامپيوتر،آنژيوگرافی چشم با دستگاه HRA2 ،انجام درمان هاي ليزری،OCT ،بخش ليزيك،انجام معاينات داخلی ، قلب و عروق و تست های تشخيصی ( اكوكارديوگرافی ، تست ورزش و ... )افراد آنلاین6
کارشناسان خارج از دسترس