صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/11/28

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/11/28

سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۱۰۹۲ بازدید

بسمه تعالی

تاریخ: 91/11/28

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت

آقايان دكتر افتخاري، دكتريزدان پرست، دكترفدايي وآقاي روزبه

خانم خدابنده، ، خانم كيايي.

موضوع جلسه:

1- بررسي اجراء مصوبات جلسه قبل

2- بررسي نتايج كشت هاي اخير

3- سايرمسائل مرتبط

تصمیمات گرفته شده:

1-پي گيري محلول ضدعفوني كننده جديد

2- اطلاع دادن ميزان قندخون بيماران ديابتي توسط گروه بيهوشي به پزشك جراح

3- كنترل ونظارت بيشتر بر آموزش پرسنل جديد الورود.

4- تغيير باكس مخصوص نگهداري ماسك و كلاه بطوري كه استفاده از آن راحت تر باشد.

5- به تأخير افتادن جراحي بيماران با هرپس فعال طبق نظر پزشكان مشاوره كننده

دیدگاه خود را بیان کنید
افراد آنلاین3
کارشناسان خارج از دسترس