صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/07/17

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/07/17

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/07/17

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/07/17

سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۱۱۰۱ بازدید

بسمه تعالی

تاریخ: 91/07/17

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت

آقايان دكتر افتخاري، دكتريزدان پرست، دكترفدايي وآقاي روزبه

خانم خدابنده، خانم غلامي ، خانم كيايي.

موضوع جلسه:

1- بررسي اجراء مصوبات جلسه قبل

2- بررسي نتايج كشت هاي اخير

3- سايرمسائل مرتبط

تصمیمات گرفته شده:

1- گزارش نتايج كشت ها ازطرف آزمايشگاه مركزي بصورتي كه تعاريف ارائه شده روشنترباشد

2- پي گيري نظر آقاي دكترعلوي در مورد كوتاه كردن مژه بيمارانشان

3- پي گيري بررسي و روشن شدن مشكل دستگاه هاي اتوكلاو و بررسي UPS مورد نياز آنها

4- پي گيري و اعلام محلول ضدعفوني كننده مورد استفاده جهت اسكراب نمودن دست در مراكز دانشگاهي

5- معرفي محلول ضد عفوني كننده مناسب تا پس از تأييد ، درصورت نياز مورد استفاده قرار گيرد.

6- تكرار كشت حلق و بيني 2 نفر از پرسنل اتاق عمل پس از درمان انجام شده.

دیدگاه خود را بیان کنید
افراد آنلاین4
کارشناسان خارج از دسترس