صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/04/10

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/04/10

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/04/10

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت تاريخ 91/04/10

سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۱۲۲۷ بازدید

بسمه تعالی

تاریخ: 91/04/10

صورت جلسه کمیته کنترل عفونت

آقايان دكتر افتخاري، دكتريزدان پرست، دكترفدايي

خانم ها خدابنده، غلامي ،كيايي.

موضوع جلسه:

1- بررسي اجراء مصوبات جلسه قبل

2- بررسي نتايج كشت هاي اخير

3- بررسي موارد مرتبط

تصمیمات گرفته شده:

1- عدم انتقال بيمار از بخش به اتاق عمل در صورت نياز به حمام (حتما"حمام نمايند)

2- ايجاد شرايطي كه امكان استفاده از تلفن همراه دراتاق هاي عمل و ريكاوري ممكن نباشد

3- گرفتن نظر پزشكان درخصوص كوتاه كردن مژه ها بصورت كتبي

4- انجام كشت از مجاري تنفسي پرسنل اتاق عمل طبق برنامه تعيين شده

5- دقت و توجه بيشتر پرسنل گروه بيهوشي به نحوه ي واشينگ

6-شستشو پايه مژه ها با بتادين بوسيله اپليكاتور جهت بيماراني كه مژه آنها كوتاه نشده است

7- پي گيري استفاده از بتادين 5% قبل از عمل جراحي

8- توجه و نظارت جدي مسئول اتاق عمل به رعايت اصول آسپتيك

9- واشينگ دقيق پرده هاي هوايي

10- نصب درب شيشه اي مناسب در ورودي اتاق عمل

دیدگاه خود را بیان کنید
افراد آنلاین2
کارشناسان خارج از دسترس