متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

سه‌شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | 11:180 نظر بازدید


 • معرفی پزشک
تخصص : متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب
نام پزشک : دکتر حسین نداف نبا

C.V

Curriculum Vitae

مشخصـات فــردی

نام : حسین

نام خانوادگی : نداف نیا

رشته تحصیلی : متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

فلوشیپ بیهوشی قلب

 

سوابق تحصیلی:

1-دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1372

2-تخصص بیهوشی ومراقبت های ویژه از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1381

3-فلوشیپ بیهوشی قلب از دانشگاه علوم پزشکی ایران(قلب شهید رجایی)1385

4-دوره آموزشی TEG در Rigs hospital of Copenhagen

5-گذراندن دوره های مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران

 

 • سوابق شغلی:
 1. کارشناس توسعه آموزش پزشکیEDCدانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1372
 2. رییس بیمارستان چابهار نهاجا
 3. رییس بیمارستان 600 تختخوابی بعثت نهاجا
 4. معاونت درمان بیمارستان محب کوثر

 

مقالات:

1-Evaluating the relationship between arterial blood pressure changes and indices of pulse oximetric plethismography , Anesthesia &Analgesia 2002,95:1686-90

2-Diagnosis and treatment of Disseminated Intravascular Coagulation, A case report, Archives of Iranian Medicine,Volume10,Number3,july 2007

3-گزارش یک مورد آمبولی وسیع هوا در جراحی قلب باز.مجله انستیزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران.سال بیست ونهم.دوره دوم.شماره 58 وشماره 2 سال 1386

4-Evaluation effect of Acute Normovolemic Hemodilution(ANH)on homeostasis in CABG under CPB with TEG analyzer. Jornal of Army University of Medical Sciences of Ir.Iran, Volume6, Number1, spring 2008(serial number21)

5-A case report of combined left carotid endarterectomy and CABG in patient with total right carotid and left vertebral artery obstruction without using cerebral perfusion monitoring: NA thiopental could be protective against neurologic sequel.7th national congress of cardiovascular update,17-20 June 2005.Razi conference halls,Tehran.Iran

6-Effect of ANH in CABG with CPB with TEG analyzer. Iranian HeartJournal.Supplement5,Oct31-Nov2006-15th congress of cardiology and cardiovascular surgery.

7-Evaluation of prolong effect of opium on cardiac function: 4th International congress of Iranian Society of Cardiac Surgeons.16-19 Nov,2005 Tehran ,Iran

8-درمان با اکسیژن هیپربار:کاربردها-مکانیسم و پیامدها.دومین کنگره سراسری طب هوا وفضاو زیرسطحی-دانشگاه علوم پزشکی آجا-25تا23 ابان 1391-تهران-ایران

9-اصول راهنما در جدول درمانی هایپربار برای decompression sickness. دومین کنگره سراسری طب هوا وفضاو زیرسطحی-دانشگاه علوم پزشکی آجا-25تا23 ابان 1391-تهران-ایران

10-بررسی جنبه های درمان اکسیژن هیپربار. دومین کنگره سراسری طب هوا وفضاو زیرسطحی-دانشگاه علوم پزشکی آجا-25تا23 ابان 1391-تهران-ایران

C.V

Curriculum Vitae

مشخصـات فــردی

نام : حسین

نام خانوادگی : نداف نیا

رشته تحصیلی : متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

فلوشیپ بیهوشی قلب

 

سوابق تحصیلی:

1-دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1372

2-تخصص بیهوشی ومراقبت های ویژه از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1381

3-فلوشیپ بیهوشی قلب از دانشگاه علوم پزشکی ایران(قلب شهید رجایی)1385

4-دوره آموزشی TEG در Rigs hospital of Copenhagen

5-گذراندن دوره های مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران

 

 • سوابق شغلی:
 1. کارشناس توسعه آموزش پزشکیEDCدانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1372
 2. رییس بیمارستان چابهار نهاجا
 3. رییس بیمارستان 600 تختخوابی بعثت نهاجا
 4. معاونت درمان بیمارستان محب کوثر

 

مقالات:

1-Evaluating the relationship between arterial blood pressure changes and indices of pulse oximetric plethismography , Anesthesia &Analgesia 2002,95:1686-90

2-Diagnosis and treatment of Disseminated Intravascular Coagulation, A case report, Archives of Iranian Medicine,Volume10,Number3,july 2007

3-گزارش یک مورد آمبولی وسیع هوا در جراحی قلب باز.مجله انستیزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران.سال بیست ونهم.دوره دوم.شماره 58 وشماره 2 سال 1386

4-Evaluation effect of Acute Normovolemic Hemodilution(ANH)on homeostasis in CABG under CPB with TEG analyzer. Jornal of Army University of Medical Sciences of Ir.Iran, Volume6, Number1, spring 2008(serial number21)

5-A case report of combined left carotid endarterectomy and CABG in patient with total right carotid and left vertebral artery obstruction without using cerebral perfusion monitoring: NA thiopental could be protective against neurologic sequel.7th national congress of cardiovascular update,17-20 June 2005.Razi conference halls,Tehran.Iran

6-Effect of ANH in CABG with CPB with TEG analyzer. Iranian HeartJournal.Supplement5,Oct31-Nov2006-15th congress of cardiology and cardiovascular surgery.

7-Evaluation of prolong effect of opium on cardiac function: 4th International congress of Iranian Society of Cardiac Surgeons.16-19 Nov,2005 Tehran ,Iran

8-درمان با اکسیژن هیپربار:کاربردها-مکانیسم و پیامدها.دومین کنگره سراسری طب هوا وفضاو زیرسطحی-دانشگاه علوم پزشکی آجا-25تا23 ابان 1391-تهران-ایران

9-اصول راهنما در جدول درمانی هایپربار برای decompression sickness. دومین کنگره سراسری طب هوا وفضاو زیرسطحی-دانشگاه علوم پزشکی آجا-25تا23 ابان 1391-تهران-ایران

10-بررسی جنبه های درمان اکسیژن هیپربار. دومین کنگره سراسری طب هوا وفضاو زیرسطحی-دانشگاه علوم پزشکی آجا-25تا23 ابان 1391-تهران-ایران

 • دکتر فرهاد ادهمی مقدم

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ اکولوپلاستیک

 • دکتر فهیمه مرتضی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر محسن هفده تنی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر محمد فروزیده

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر سیدمصطفی مهاجر

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر محمود نوبرانی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر پرویز محمدی مزلقانی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر حسین پورسلمان

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ قرنیه

 • دکتر محمد یاوری

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ قرنیه

 • دکتر محمدرضا انصاری

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ ویتره ورتین

 • دکتر مجیدخیرخواه رحیم آباد

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر محمد یکرنگ

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر محمدمهدی احمدیان

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر سیدمحسن علوی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر علی ایران پور

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر محمدرضا ناصریان

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر فرشید صفایی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر رضا ترابی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر ابوالقاسم مختاری

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر محمدشیرخانلو

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ ویتره ورتین

 • دکتر ویکتوریا کیاوش

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر بابک معصومیان

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر سیدمحمد آل ابراهیم

  متخصص بیهوشی

 • دکتر بهنام قاضی زاده

  متخصص بیهوشی

 • دکتر سعیدرضا انتظاری

  متخصص بیهوشی

 • دکتر مریم سعادت حسینی

  متخصص بیهوشی

 • دکتر حسین نداف نبا

  متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

 • دکتر ناهید نوذری

  متخصص بیماریهای داخلی

 • دکتر رویا زمانی

  متخصص بیماریهای داخلی

 • دكتر فرزين احمدي

  فوق تخصص قرنيه (فلوشيپ)

 • دکتر محمدباقر زهاوی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر محمود نقوی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر مرتضی نجفی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر وحید احیایی قدرتی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ ویتره ورتین

 • دکتر ابوالفضل افخمی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر محمدحسین افتخاری

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر امید صالحپور

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ اطفال

 • دکتر امیر فدایی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر اصغرملازاده جلودار

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر احمد شجاعی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر بهمن علیزاده

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر بهمن سلاح ورزی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر بهروز ادیبی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر حسن مجیدی نژاد

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ ویتره ورتین

 • دکتر حافظ نوروزی زاده

 • دکتر پرویز الیاسی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر سعیددخت یوسفی بهزادی

  متخصص بیهوشی

 • دکتر رضا زارعی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ قرنیه

 • دکتر حسین دارنهال

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر علیرضا قنبری

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر سیدهاشم موسوی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر سیدمحمد مرسلی

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دكتر فريدون يزدان پرست

  متخصص بيهوشي

 • دکتر سیدمحمد جزایری

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دکتر سیدجلیل نقیب

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ ویتره ورتین

 • دکتر فاطمه جوادیان

  جراح و متخصص بیماریهای چشم و فلوشیپ ویتره ورتین

 • دكتر رضا ترابي

  فوق تخصص جراحي قرنيه ، گلوكوم ، آب سياه و ليزر

 • دكتر فرشيد محمدي

  جراح و متخصص بیماریهای چشم

 • دكتر سيداحمد ميرعارفين

  جراح و متخصص چشم

 • دكتر محمد اسحاقي

  فوق تخصص پلاستيك ، ترميمي و انحراف چشم

 • دكتر خسروي فرد

  فوق تخصص اكولوپلاستي

 • دكتر رضايي

  جراح و متخصص بيماريهاي چشم

بازدید روز

۱۱۲۲

بازدید دیروز

۱۳۸۱

بازدید ماه

۷۵۰۱

بازدید کل

۱۸۷۴۵۹۲

افراد آنلاین

۵